Reiki

Metoda reiki je uveljavljena povsod po svetu in tudi pri nas jo prakticira veliko ljudi. Največkrat ga uporabljajo za samozdravljenje ali kot obliko meditacije, za energijsko podporo v družini, prijateljem. Različni terapevti ga imajo kot osnovno ali dopolnilno metodo pri svojem delu, saj se odlično povezuje z drugimi pristopi naravnega zdravljenja. Reiki je lahko tudi samostojna metoda, kot način celostne energijske podpore na vseh nivojih.

Metoda je izjemno preprosta, kljub temu pa so lahko učinki prav presenetljivi. Reiki je večinoma prepoznaven kot posredovanje energijske podpore na fizičnem nivoju drugi osebi, pri čemer se kot orodje prenosa energije uporabljajo odprte dlani, usmerjene k osebi, ki to podporo prejema. To je ena izmed možnosti rabe reikija, vendar še zdaleč ne edina.

Z metodo reiki se vzpostavlja boljša energijska pretočnost, vitalnost, stabilnost, ravnovesje uma in čustev, kar deluje celostno na vseh energijskih nivojih. Posledica vsega tega je res lajšanje težav na telesni ravni, hkrati pa tudi boljše zavedanje sebe, drugih, priložnost za trajne spremembe, ki si jih želimo, in večje razumevanje življenja.

V Novi šoli reiki prakticiramo kot način občutenja pretoka življenjske energije in zaznavanja biopolja. Metodo uporabimo za samozdravljenje s polaganjem rok, učimo, kako energijsko podpreti drugo osebo, umiriti čustva, povečati zbranost in doseči notranjo stabilnost. Vse to dopolnimo z reiki meditacijami gassho. S prakso in poglobljenim učenjem napredujemo tako, da lahko energijsko podpremo drugo osebo tudi na daljavo. Proti koncu učenja prakticiramo neomejeno transmisijo reikija. Reiki močno podpira pri duhovni rasti, razvija sočutje do sebe, drugih, do vseh bitij ter postane stalen spremljevalec, dober prijatelj in način življenja. V skupini učencev reikija se razvije poseben občutek pripadnosti, medsebojnega zaupanja in podpore, kar vsem veliko pomeni.

Metodo reiki je razvil japonski zdravitelj, budist in pesnik Mikao Usui. Še danes se znanje reikija prenaša tradicionalno, z obredi posvetitve, kjer učitelj vpelje v spoznanje tehnike svojega učenca. Pri učenju si učenec lahko pomaga s simboli, ki pa jih kasneje običajno opusti. Reiki se poučuje v stopnjah, med katerimi je vsaj 21 dni presledka. Zadnja, učiteljska stopnja, je blagoslov mojstra, ki prekine kakršnokoli navezanost ali obveznost učenca do učitelja ali metode. Tehniko lahko vsak uporablja v skladu s svojim razumevanjem in neomejeno kombinira z drugimi pristopi.

Reiki ni sistem, vera ali filozofsko prepričanje, je le tehnika energijske podpore. Zdi se mi, da bomo to vedno bolj potrebovali.