PREDMETNIK

program terapevt naravnega zdravljenja – reikist
šolsko leto 2016/18

Splošni del

 • energijski ustroj človeka (avra, energijska telesa, čakre)
 • zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energijski in duhovni ravni
 • osnovne funkcijske povezave med energijskimi središči ter organi in organskimi sistemi v človekovem telesu
 • osnovne zakonitosti uravnavanja bioenergijskega stanja človeka
 • pojem energijskega ravnovesja
 • povezava med motnjami v energijskem sistemu človeka in bolezenskimi znaki
 • pomen prehrane za zdravje in osebni razvoj (ajurveda, vegetarijanstvo, ekologija)
 • možnosti povezave ortodoksne medicine in energijskega zdravljenja

Praktično usposabljanje iz bioenergoterapije

 • energijsko urejanje, čiščenje in usklajevanje energij prostora
 • načini razvijanja senzibilnosti, intuicije in čutenja energij
 • osebna priprava za terapije skozi telesne vaje, meditacijo, sprostitev in koncentracijo
 • zaznavanje in metode prenosov energij
 • načrtovanje in potek bioenergijske terapije
 • zaznavanje energijskega sistema človeka (energijsko polje, energijska središča) in odkrivanje motenj energijskih pretokov
 • nepravilnosti pri izvajanju bioenergijskih tehnik
 • meditacije in druge tehnike sproščanja
 • tehnike pravilnega dihanja

Reiki: teorija in praksa metode

 • zgodovina reikija in različne smeri
 • reiki kot tehnika duhovnega razvoja
 • etične osnove za delo z energijami
 • metode uglaševanja z virom energije
 • celostni in intuitivni reiki

Terapije

 • zdravljenje s polaganjem rok, brez dotika, terapija na daljavo
 • pridobitev vseh stopenj in naziva učitelj reikija
 • usposabljanje za samostojno delo

Dodatne vsebine

Poleg nevedenih vsebin bomo v redno izobraževanje vključili tudi osnove ajurvede in homeopatije in morda sproti dodamo še katero izmed uveljavljenih tehnik, da bodo moduli nudili čim širšo izobrazbo. Sproti vas bomo obveščali o dopolnitvah.

K sodelovanju smo povabili predavatelje iz medicinske stroke, da bi poiskali možne povezave zdravilcev in klasične medicine in prispevali k tako težko pričakovanemu sodelovanju med obema metodama zdravljenja.

Namen šole je tudi usposabljanje za povezovanje z drugimi metodami zdravljenja in za uspešno sodelovanje z uradno medicino.

Predmetnik bomo prilagajali morebitnim spremembam, ki bi jih zahtevala poklicna kvalifikacija, ko bo to zakonsko opredeljeno.

Izobraževanje in izpit iz temeljnih medicinskih znanj

Po trenutno veljavnem zakonu morajo vsi, ki bi se želeli vpisati v register zdravilcev in nimajo ustrezne zdravstvene izobrazbe, poleg dokazila o opravljenem osnovnem izobraževanju za terapevta naravnega zdravljenja opraviti še izpit iz temeljnih medicinskih znanj.

Vabljeni, da se v naši zloženki spoznate še z drugimi temami, ki vas bodo navdahnile za vpis v dvoletni program Nove šole.
DOBRO BRANJE >